Support

Alle våre kunder har fri support.

Våre IT-supportere Jøran Hetty, Harald Karlsen og Espen Johnsen treffer du på telefon 75 55 39 11
eller e-post: itsupport@pbl.no.  

Kom i gang med PBL Barnehageweb 

Fjernhjelp: www.itsupport.barnehage.no 

Jøran HettyHarald Karlsen  

Få foreldrene i gang med PBL Barnehageweb

Vi har utarbeidet forslag til en e-post dere kan sende ut til foreldrene for å forklare hva PBL barnehageweb er og hvordan de kan komme i gang med blant annet kommunikajsonsløsningen og bruk av bildedelingen.

Forslag på informasjon til foresatte

Her finner du brukerveiledningen for foreldre og foresatte som bruker PBL Barnehageweb